กัมพูชา

New

REP006

เสียมเรียบ-สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม – วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร) - วัดเพรียพรหมรัตน์ - โตนเลสาบ – ตลาดซาจ๊ะ -ปราสาทบันทายสรี-นครธม-ประสามบายน –ปรสาทตาพรหม-นครวัด

฿ 7,999 ฿ 7,999
New

REP005

-สัมผัสประสบการณ์สุด exclusive กับสายการ ไทยสมายล์ -นำท่านเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ หรือสนามบินเสียมเรียบ -สักการะองค์เจ้าเจ๊ก และ เจ้า จอม ชมวัดใหม่ (ทุ่งสังหาร) วัดเพรียพรหมรัตน์ -โตนเลสาบ เดินเที่ยวตลาดซาจ๊ะ ประสาทบันทายศรี เมืองนครธม ตาพรหม นครวัด

฿ 8,555 ฿ 8,555
New

REP002

เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก - ชมโชว์ระบำอัปสรา - นครธม ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม -นครวัด - ปราสาทบันทายศรี - วัดทไม

฿ 10,900 ฿ 10,900
New

REP001

นครวัด นครธม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ล่องเรือโตนเลสาบ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ 3 วัน 2 คืน

฿ 12,900 ฿ 12,900
Powered by MakeWebEasy.com