อินเดีย

IND017

- กุลมาร์ค หรือแดนทุ่งหญ้าของดอกไม้ - สถานีกุลมาร์ค กอนโดล่า - สวนโมกุล หรือสวรรค์แห่งดอกไม้ - ทะเลสาบดาล - พาฮาลแกม - ทัชมาฮาล - อัครา ฟอร์ท - ช้อปปิ้ง ตลาดพื้นเมือง จันปาท - แจกฟรี!! หิมาลายา ลิปปาล์ม

฿ 26,999 ฿ 26,999

IND016

- เขาคิชฌกูฏ - วัดเวฬุวันมหาวิหาร - สังเวชนียสถาน สารนาถ - ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา - พุทธคยา หรือวัดมหาโพธิ์

฿ 16,900 ฿ 16,900

IND015

พิพิธภัณฑ์สารนาถ – ล่องเรือแม่น้ำคงคา - พุทธคยา – พระศรีมหาโพธิ์ - พระพุทธเมตตา - บ้านนางสุชาดา - พุทธคยา – นาลันทา - พระองค์ดำ - ราชคฤห์ - เขาคิชกูฏ- วันเวฬุวันวนาราม – ตโปธาร – ปาวาลย์เจดีย์ – วัดป่ามหาวัน - กุสินารา - มหาวิหารปรินิพพานสถูป - รามภาร์ -สวนลุมพินีวัน - วิหารมายาเทวี – วัดไทย๙๖๐

฿ 22,888 ฿ 22,888

IND014

พุทธคยา-สถูปบ้านนางสุชาดา-แม่น้ำเนรัญชรา-พระมหาเจดีย์พุทธคยา - ราชคฤห์-เขาคิชกูฎ - นาลันทา-มหาวิทยาลัยนาลันทา-หลวงพ่อองค์ดำ - ราชคฤห์–ไวสาลี–ชมบริเวณคันธเจดีย์-ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย์ - พระมหาสถูปแห่งเกสเรีย-กุสินารา - ปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน-ชมมกุฎพันธเจดีย์-ลุมพีนี - เมืองลุมพีนี-วิหารมายาเทวี-สาวัตถี

฿ 29,999 ฿ 29,999

IND013

ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด - พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด - ซิตี้ พาเลซ - ฮาวา มาฮาล - เมืองอัครา - อัครา ฟอร์ท - ทัชมาฮาล - เมืองเดลี - กุตับมีนาร์ - ประตูเมืองอินเดีย – ตลาดพื้นเมืองจันปาท

฿ 16,999 ฿ 16,999

IND012

• ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน • เยือนเมือง พุทธคยา พาราณสี สารนารถ ลุมพินี กุสินารา เวสาลี ปัตนะ ราชคฤห์ • นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน • ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฎี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า • ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู

฿ 25,888 ฿ 25,888

IND009

-สังเวชนียสถานแห่งที่ ๑. "ลุมพินี" สถานที่ประสูติขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศเนปาล -สังเวชนียสถานแห่งที่ ๒. “พุทคยา” สถานที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปัจจุบันอยู่ ณ เมืองคยา -สังเวชนียสถานแห่งที่ ๓. “ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน” สถานที่แสดงปฐมเทศนา ปัจจุบันเรียกสารนาถ อยู่ใกล้เมืองพาราณสี -สังเวชนียสถานแห่งที่ ๔. “กุสินารา” สถานที่ดับขันธปรินิพพาน

฿ 41,999 ฿ 41,999

IND0008

**ครบสูตร มีบินภายใน** -จัยปูร์ - ทัชมาฮาล - อัคราฟอร์ด - เดลี -กรุงเดลลี – ศรีนาคาร์ – พาฮาแกรม -พาฮาแกรม – กุลมาร์ค – ศรีนาคาร์ – โซนามาร์ค -สนามบินศรีนาคาร์ - ลัคเนาว์

฿ 39,900 ฿ 39,900
Powered by MakeWebEasy.com