อินเดีย

IND011

เทือกเขากุลมาร์ค หมู่บ้านพาฮาลแกม หรือหุบเขาแกะ ล่องเรือทะเลสาบดาลโดยเรือสิคารา ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท มหานครสีชมพู

฿ 19,991 ฿ 19,991

IND010

4 สังเวชนียสถาน จุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาสู่สถานที่สำคัญของพุทธประวัติ พุทธคยา : จุดแสวงบุญสำหรับชาวพุทธทั่วโลก “พระมหาโพธิเจดีย์” อนุสรณ์สถานการตรัสรู้ กุสินารา : สักการะ สถูปปรินิพพาน ประดิษฐานพระพุทธรูปปางเสด็จดับขันธปรินิพพาน ลุมพินีวัน : ดินแดนชมพูทวีป อยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์และกรุงเทวทหะ สารนาถ : สถานที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา,ซากเสาพระเจ้าอโศกมหาราช

฿ 24,442 ฿ 24,442

IND009

-สังเวชนียสถานแห่งที่ ๑. "ลุมพินี" สถานที่ประสูติขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศเนปาล -สังเวชนียสถานแห่งที่ ๒. “พุทคยา” สถานที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปัจจุบันอยู่ ณ เมืองคยา -สังเวชนียสถานแห่งที่ ๓. “ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน” สถานที่แสดงปฐมเทศนา ปัจจุบันเรียกสารนาถ อยู่ใกล้เมืองพาราณสี -สังเวชนียสถานแห่งที่ ๔. “กุสินารา” สถานที่ดับขันธปรินิพพาน

฿ 41,999 ฿ 41,999

IND0008

**ครบสูตร มีบินภายใน** -จัยปูร์ - ทัชมาฮาล - อัคราฟอร์ด - เดลี -กรุงเดลลี – ศรีนาคาร์ – พาฮาแกรม -พาฮาแกรม – กุลมาร์ค – ศรีนาคาร์ – โซนามาร์ค -สนามบินศรีนาคาร์ - ลัคเนาว์

฿ 39,900 ฿ 39,900

IND0005

• เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์” • ชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ • นำท่านนั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม • นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย • ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่

฿ 19,991 ฿ 19,991

IND0002

อินเดีย จัยปูร์ เดลี ศรีนาคา(แคชเมียร์) อัครา 6 วัน 3 คืน สู่สวรรค์บนดิน “แคชเมียร์” สวิตเซอร์แลนด์แดนอินเดีย สัมผัสอากาศหนาวเย็น “โซนามาร์ค” เส้นทางสวยงามน่าจดจำ ชมอนุสรณ์สถานของความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงดังก้องโลก “ทัชมาฮาล”

฿ 21,991 ฿ 21,991
Powered by MakeWebEasy.com