ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

SWI018

-ซูริค -เจนีวา -โลซานน์ -เวเว่ย์ -มองเทรอซ์ -หมู่บ้านทาซ -เซอร์แมท -เบิร์น -ลูเซิร์น -กรีนเดอวาลด์

฿ 49,999 ฿ 49,999

SWI017

-ชาฟฮาวเซ่น - เซนต์ กัลเลน - ซูริค -เบิร์น - โลซานน์ - ทาซ - เซอร์แมท -อินเทอลาเก้น - แองเกิลเบิร์ก - ลูเซิร์น -พิชิต 3 ยอดเขาสุดไฮไลท์

฿ 62,999 ฿ 62,999

SWI016

-ชาฟฮาวเซ่น - เซนต์ กัลเลน - ซูริค -เบิร์น - โลซานน์ - ทาซ - เซอร์แมท -อินเทอลาเก้น - แองเกิลเบิร์ก - ลูเซิร์น

฿ 55,999 ฿ 55,999

SWI015

เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน– น้ำตกไรน์ – กรุงเบิร์น – เมืองเจนีวา – ทะเลสาบเจนีวา – The Jet d’Eau – นาฬิกาดอกไม้ – Red Cross Building and Palais des Nations - ชาวาน เดอ โบกิส - Aubonne Outlet – เมืองโลซาน – เมืองเวเว่ย์ – เมืองมองเทรอซ์ – ทาซ - เซอร์แมท – อินเทอร์ลาเคิน – แองเกิลเบิร์ก - เมืองกลาทท์บรูกจ์

฿ 49,900 ฿ 49,900

SWI014

มิลาน - แทซ - เซอร์แมท - มองเทรอ - โกลดูปิยง - ยอดเขากลาเซียร์ 3000 -เจนีวา - โลซานน์ - เบิร์น - อินเทอลาเก้น - ซูริค

฿ 42,888 ฿ 42,888

SWI013

เทิน เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - เมืองเจนีวา - สวนอังกฤษ - นาฬิกาดอกไม้ - อนุสาวรีย์แห่งการรวมชาติ - น้ำพุเจ็ทโด้ - เมืองโลซานน์ - มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์ - มหาวิหารโลซานน์ - พิพิธภัณฑ์โอลิมปิกสากล - สวนสาธารณะแห่งเมืองโลซานน์ - ศาลาไทย - เมืองโลซานน์ - เมืองเวเว่ย์ - อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน - เมืองมองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง - หมู่บ้านทาซ - เมืองเซอร์แมท - ประตูเมืองโบราณ - น้ำพุปีศาจกินเด็ก - หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - บ้านที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ - ศาลาว่าการเมือง - โบสถ์มุนสเตอร์ - เมืองลูเซิร์น - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล

฿ 53,999 ฿ 53,999

SWI012

-มิลาน - แทซ - เซอร์แมท - มองเทรอ - มองเทรอ - โกลดูปิยง - ยอดเขากลาเซียร์ 3000 - เจนีวา - โลซานน์ - เบิร์น - อินเทอลาเก้น - อินเทอลาเก้น - แองเกิลเบิร์ก - ลูเซิร์น - ซูริค

฿ 38,888 ฿ 38,888
Powered by MakeWebEasy.com