ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

SWI012

-มิลาน - แทซ - เซอร์แมท - มองเทรอ - มองเทรอ - โกลดูปิยง - ยอดเขากลาเซียร์ 3000 - เจนีวา - โลซานน์ - เบิร์น - อินเทอลาเก้น - อินเทอลาเก้น - แองเกิลเบิร์ก - ลูเซิร์น - ซูริค

฿ 38,888 ฿ 38,888

SWI011

-เจนีวา โลซานน์ เวเว่ย์ เบิร์น อินเทอลาเก้น จุงฟราว ลูเซิร์น ซูริค -ยอดเขาจุงฟราว TOP OF EUROPE -ยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น กระเช้าเปิดประทุน

฿ 59,900 ฿ 59,900

SWI010

– เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน– น้ำตกไรน์ – กรุงเบิร์น – เมืองเจนีวา – ทะเลสาบเจนีวา – The Jet d’Eau – นาฬิกาดอกไม้ – Red Cross Building and Palais des Nations - ชาวาน เดอ โบกิส - Aubonne Outlet – เมืองโลซาน – เมืองเวเว่ย์ – เมืองมองเทรอซ์ - เซอร์แมท – อินเทอร์ลาเคิน - แองเกิลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส – เมืองลูเซิร์น – เมืองกลาทท์บรูกจ์

฿ 49,900 ฿ 49,900

SWI009

• เดินทางสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านเที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม • เที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก • ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่เมืองมองเรอซ์ • เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ใหญ่สุดในยุโรป • เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” • ตามรอยที่ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne) ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา

฿ 59,900 ฿ 59,900

SWI008

- พิชิต 2 ยอดเขา 1. ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น 2. ยอดเขาจุงเฟรา(TOP OF EUROPE) - เมืองโลซานน์ NOTRE-DAME CATHEDRAL - เมืองเจนีวา - เมืองมองเทรอซ์ ปราสาทชิลยอง - เมืองเวเว่ย์ แวะถ่ายรูปกับดาวตลกค้างฟ้า "ชาลี แชปลิน" - กรุงเบิร์น (Bern) - ช้อปปิ้งจุใจ!!! สินค้าแบรนด์เนมมากมายไม่ว่าจะเป็น LOUIS VUITTON, GUCCI ที่เมืองเจนีวา

฿ 64,991 ฿ 64,991

SWI007

ชมน้ำตกไรน์ - ชาฟฮาวเซ่น - นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟราว - ชมศาลาไทยในโลซานน์ - ซูริค - เบิร์น - เจนีวา - โลซานน์ - เวเว่ย์ - เซอร์แมท -มองเทรอซ์ - อินเทอร์ลาเก้น - จุงฟราว - ลูเซิร์น

฿ 56,900 ฿ 56,900
Powered by MakeWebEasy.com