ทัวร์ยุโรปตะวันออก

EUR050

เวียนนา – มิวนิค– โฮเฮนชวานเกา – ชิมขาหมูเยอรมัน - ปราสาทนอยชวานชไตน์ –จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - ซาลส์บวร์ก– อุทยานมิราเบลล์ – ฮัลสตัทท์ - เชสกี้ บูเดอโจวิช – เชสกี้คลุมลอฟ – ปราสาทคลุมลอฟ - ปราสาทปร๊าก – เขตเมืองเก่า อนุสาวรีย์ยานฮุส สะพานชาร์ลส์- ปร๊าก –ปราสาทบราติสลาวา - บูดาเปสต์– มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่ สแควร์ - คาสเซิ่ล ฮิลล์ ป้อมฟิชเชอร์แมน ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ - ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf –เวียนนา – ชมพระราชวังเชินบรุนน์ สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - โบสถ์เซนต์สตีเฟน

฿ 49,900 ฿ 49,900

EUR049

-เยอรมัน แฟรงก์เฟริต์ เมืองที่สำคัญสำหรับจัดงานเทศกาลประจำแม่น้ำไรน์ มีความแยวเป็นอันดับสามของทวีปยุโรปเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนีรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการธนาคารการเงิน -ออสเตรีย ฮัลล์สตัทท์ เมืองสวยริมทะเลสาบที่จัดได้ว่าสวยที่สุดในโลก กรุงเวียนนา ชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ แห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก -เช็ก เยือนเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย กรุงปราก ชมสะพานชาร์ลส์ สะพานเก่าแก่สไตล์โกธิกที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวาที่เชื่อมระหว่าง Old Town และ Little Town และชมความงดงามอลังการของปราสาทแห่งปราก -สโลวาเกีย เมืองหลวงกรุงบราติสลาวา เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวาเกีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบที่ -ฮังการี บูดาเปสต์ เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ เมืองที่ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ พร้อมล่องเรือแม่น้ำดานูบ

฿ 49,900 ฿ 49,900

EUR048

ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ซาลส์เบิร์ก THE SOUND OF MUSIC – คาร์โลวี่วารี่ ปราสาทแห่งกรุงปราก – เชสกี้คลุมลอฟ บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – ฮีโร่สแควร์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุน – SHOPPING PARNDOF OUTLET ถนนคาร์ทเนอร์สตรีท ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก

฿ 42,999 ฿ 42,999

EUR047

 เยอรมัน : ล่องเรือแม่น้ำไรน์, ไฮเดลเบิร์ก, โรเธนเบิร์ก, มิวนิค, ลินเดอร์ฮอฟ, ฟุสเซ่น, ปราสาทนอยชวานสไตน์, ป่าดำ  สวิตเซอร์แลนด์ : ลูเซิร์น อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก สะพานไม้ชาเปล, จุงเฟราจอร์จ (TOP OF EUROPE), น้ำตกไรน์  ช้อปปิ้ง : ย่านสะพานไม้ชาเปล

฿ 66,999 ฿ 66,999

EUR046

ซูริค - ลูเซิร์น - น้ำไรน์ - ทะเลสาบสาบทิทิเช่ - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - อินบูรคส์ - ซาลส์บวร์ก - ฮัลสตัท - มิวนิค

฿ 45,555 ฿ 45,555

EUR045

พระราชวังเรสซิเดนซ์ มิวนิค - St. Peter's Church - จัตุรัสมาเรียน - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลล์สตัทท์ - มหาวิหารแห่งเมืองซาลซ์บูรก์ - หลังคาทองคำ - ฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา - ล่องเรือทะเลสาบทิทิเซ่ - ยอดเขาทิตลิส - ชมสะพานไม้ชาเปล - ช้อปปิ้ง Victuals Market

฿ 55,900 ฿ 55,900

EUR044

เยอรมนี - เช็ก - ออสเตรีย จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ - ปราสาทนอยชวานสไตล์ - หลังคาทองคำ - หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ - พระราชวังเชินบรุนน์ - มหาวิหารเซนต์สเตเฟน - เวียนนาโอเปร่า - พระราชวังฮอฟบวร์ก ช้อปปิ้ง Parndorf Designer Outlet, ถนนคาร์ทเนอร์ พิเศษ!! ลิ้มลองขาหมูเยอรมัน และเป็ดโบฮีเมียน

฿ 53,990 ฿ 53,990

EUR043

อัลลิแอนซ์ อารีน่า สเตเดียม – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟุสเซ่น - การ์มิช พาเท่นเคอเช่น – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - เบิร์ชเทสกาเด้น – เหมืองเกลือ – ซาลส์บวร์ก - เวียนนา – พาร์นดอฟเอาท์เล็ท

฿ 53,999 ฿ 53,999

EUR042

ปราก : ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตุส สะพานชาร์ลส เขตเมืองเก่า หอนาฬิกาดาราศาสตร์ เชค : ปราสาทครุมลอฟ ออสเตรีย : เมืองฮัลสตัดด์ พระราชวังเบลล์วาแดร์ พระราชวังเชินบรุนน์ สโรวัค : เมืองบราติสลาวา ปราสาทบราติสลาวา ฮังการี : กรุงบูดาเปสต์ ป้อมชาวประมง มหาวิหารแมธทิอัส สะพานเชนบริดจ์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

฿ 43,991 ฿ 43,991

EUR041

มิวนิค – มาเรียนพลัทซ์ - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ฮัลล์สตัทท์ – ซาลส์บูร์ก – สวนมิราเบล – บ้านเกิดโมสาร์ท - เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก - ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – วิหารเซนต์จอร์จ – เวียนนา - พระราชวังฮอฟเบิร์ก–อนุสาวรีย์จักรพรรดิมาเรีย เทเรซ่า- ปาร์นดอฟ เอ้าเล็ต – บูดาเปสต์

฿ 39,900 ฿ 39,900

EUR039

เมืองโฮเฮนชวานเกา ประเทศเยอรมัน - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย - ถนนมาเรียเทเรซ่า - หอคอยประจำเมือง - เสาอันนาเซาเลอ - หลังคาทองคำ - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - เมืองซาลส์บูร์ก - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - จตุรัสกลางเมือง - ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ - เมืองปราก - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - ปราสาทปราก - มหาวิหาร เซนต์วิตัส - พระราชวังหลวง - เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท

฿ 45,999 ฿ 45,999

EUR038

- เยอรมัน - ออสเตรีย - เช็ค - ฮังการี - สโรวาเกีย - - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - โอลิมปิกทาวเวอร์ - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลล์สตัทท์ - ปราสาทครุมลอฟ - สะพานซาร์ลส์ - ปราสาทแห่งปราก - พระราชวังเชิงบรุนน์ *** ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ความงามและทิวทัศน์อารยธรรมฮังการี *** ช้อปปิ้ง Mcarthurglen Designer Outlet in Parndorf

฿ 49,900 ฿ 49,900

EUR034

ประเทศเยอรมัน - เมืองโฮเฮนชวานเกา ประเทศเยอรมัน - ปราสาท นอยชวานสไตน์ - เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย - ถนนมาเรียเทเรซ่า - หอคอยประจำเมือง - เสาอันนาเซาเลอ - หลังคาทองคำ - เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย - เมืองวาดุซ ประเทศลิกเตนสไตน์ - ปราสาทวาดุซ - มหาวิหารแห่งวาดุช - เมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - หมู่บ้านวิทซ์เนา - นั่งรถไฟไต่เขาฟันเฟืองสู่ยอดเขาริกิ - เมืองซูริค - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - จัตุรัสเลค ซูริค

฿ 49,999 ฿ 49,999

EUR035

เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน - เมืองโฮเฮนชวานเกา ประเทศเยอรมัน - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย - ถนนมาเรียเทเรซ่า - หอคอยประจำเมือง - เสาอันนาเซาเลอ - หลังคาทองคำ - เมืองอินส์บรูค - เมืองฮัลสตัท - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - เมืองซาลส์บูร์ก - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส - เมืองซาลส์บูร์ก ประเทศออสเตรีย - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส - เมืองปราก - ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - พระราชวังหลวง - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ -เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท

฿ 49,999 ฿ 49,999

EUR019

-มิวนิค/ เวียนนา-กรุงเทพฯ พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50% -พักโรงแรม 4 ดาว มาตรฐานยุโรป(พักเชค 2 คืน/สโลวัค 1 คืน / ฮังการี 1 คืน /ออสเตรีย1คืน) -พิลเซ่น : มหาวิหารเซนต์ บาร์โธโลมิว, อาคารศาลากลาง -ปร๊าก : ปราสาทปร๊าก มหาวิหารเซนต์วิตุส สะพานชาร์ลส์ เขตเมืองเก่า หอนาฬิกาดาราศาสตร์ -เชสกี้ครุมลอฟ : ปราสาทครุมลอฟ -ฮัลส์สตัท : หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่า -สโลวัค : ปราสาทบราติสลาว่า -ฮังการี : บูดาเปสต์ ฮีโร่สแควร์ ป้อมปราการชาวประมง, ล่องเรือแม่น้ำดานูบ -เวียนนา : เข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุนน์, ถนนริงสตาเซ่ -ช้อปปิ้งจุใจ พาร์นดอฟเอาท์เล็ท

฿ 49,999 ฿ 49,999
Powered by MakeWebEasy.com