ทัวร์ยุโรปตะวันออก

EUR047

 เยอรมัน : ล่องเรือแม่น้ำไรน์, ไฮเดลเบิร์ก, โรเธนเบิร์ก, มิวนิค, ลินเดอร์ฮอฟ, ฟุสเซ่น, ปราสาทนอยชวานสไตน์, ป่าดำ  สวิตเซอร์แลนด์ : ลูเซิร์น อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก สะพานไม้ชาเปล, จุงเฟราจอร์จ (TOP OF EUROPE), น้ำตกไรน์  ช้อปปิ้ง : ย่านสะพานไม้ชาเปล

฿ 66,999 ฿ 66,999

EUR046

ซูริค - ลูเซิร์น - น้ำไรน์ - ทะเลสาบสาบทิทิเช่ - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - อินบูรคส์ - ซาลส์บวร์ก - ฮัลสตัท - มิวนิค

฿ 45,555 ฿ 45,555

EUR045

พระราชวังเรสซิเดนซ์ มิวนิค - St. Peter's Church - จัตุรัสมาเรียน - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลล์สตัทท์ - มหาวิหารแห่งเมืองซาลซ์บูรก์ - หลังคาทองคำ - ฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา - ล่องเรือทะเลสาบทิทิเซ่ - ยอดเขาทิตลิส - ชมสะพานไม้ชาเปล - ช้อปปิ้ง Victuals Market

฿ 55,900 ฿ 55,900

EUR044

เยอรมนี - เช็ก - ออสเตรีย จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ - ปราสาทนอยชวานสไตล์ - หลังคาทองคำ - หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ - พระราชวังเชินบรุนน์ - มหาวิหารเซนต์สเตเฟน - เวียนนาโอเปร่า - พระราชวังฮอฟบวร์ก ช้อปปิ้ง Parndorf Designer Outlet, ถนนคาร์ทเนอร์ พิเศษ!! ลิ้มลองขาหมูเยอรมัน และเป็ดโบฮีเมียน

฿ 53,990 ฿ 53,990

EUR043

อัลลิแอนซ์ อารีน่า สเตเดียม – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟุสเซ่น - การ์มิช พาเท่นเคอเช่น – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - เบิร์ชเทสกาเด้น – เหมืองเกลือ – ซาลส์บวร์ก - เวียนนา – พาร์นดอฟเอาท์เล็ท

฿ 53,999 ฿ 53,999

EUR042

ปราก : ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตุส สะพานชาร์ลส เขตเมืองเก่า หอนาฬิกาดาราศาสตร์ เชค : ปราสาทครุมลอฟ ออสเตรีย : เมืองฮัลสตัดด์ พระราชวังเบลล์วาแดร์ พระราชวังเชินบรุนน์ สโรวัค : เมืองบราติสลาวา ปราสาทบราติสลาวา ฮังการี : กรุงบูดาเปสต์ ป้อมชาวประมง มหาวิหารแมธทิอัส สะพานเชนบริดจ์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

฿ 43,991 ฿ 43,991

EUR041

มิวนิค – มาเรียนพลัทซ์ - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ฮัลล์สตัทท์ – ซาลส์บูร์ก – สวนมิราเบล – บ้านเกิดโมสาร์ท - เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก - ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – วิหารเซนต์จอร์จ – เวียนนา - พระราชวังฮอฟเบิร์ก–อนุสาวรีย์จักรพรรดิมาเรีย เทเรซ่า- ปาร์นดอฟ เอ้าเล็ต – บูดาเปสต์

฿ 39,900 ฿ 39,900

EUR040

ถนนสายวงแหวน - อาคารรัฐสภา ออสเตรีย - น้ำพุพัลลัส อะธีน่า - พระราชวังฮอฟบวร์ค - พระราชวังเบลวีเดียร์ - พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์ทเนอร์ - เมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย - ปราสาทบราติสลาวา - ย่านเมืองเก่า - ประตูมิคาเอล - โรงละคร - ศาลากลางเก่าของเมือง - รัฐสภาแห่งสโลวักฯ - พระราชวังไพรเมท - โบสถ์เซนต์มาร์ติน - ป้อมชาวประมง - พระราชวังหลวง บูดาเปสต์ - ถนนวาชี - ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำดานูบ - อาคารรัฐสภา ฮังการี - สะพานเชน - ถนนแอนดราสซี - จัตุรัสอลิซาเบธ - ซิตี้พาร์ค - โรงละคร - จัตุรัสวีรบุรุษ

฿ 35,999 ฿ 35,999

EUR039

เมืองโฮเฮนชวานเกา ประเทศเยอรมัน - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย - ถนนมาเรียเทเรซ่า - หอคอยประจำเมือง - เสาอันนาเซาเลอ - หลังคาทองคำ - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - เมืองซาลส์บูร์ก - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - จตุรัสกลางเมือง - ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ - เมืองปราก - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - ปราสาทปราก - มหาวิหาร เซนต์วิตัส - พระราชวังหลวง - เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท

฿ 45,999 ฿ 45,999

EUR038

- เยอรมัน - ออสเตรีย - เช็ค - ฮังการี - สโรวาเกีย - - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - โอลิมปิกทาวเวอร์ - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลล์สตัทท์ - ปราสาทครุมลอฟ - สะพานซาร์ลส์ - ปราสาทแห่งปราก - พระราชวังเชิงบรุนน์ *** ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ความงามและทิวทัศน์อารยธรรมฮังการี *** ช้อปปิ้ง Mcarthurglen Designer Outlet in Parndorf

฿ 49,900 ฿ 49,900

EUR037

จัตุรัสใจกลางเมือง - โรงเเรมเดอะไวท์เฮ้าส์อินน์ - เมืองฮัลสตัท - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - เมืองลินซ์ - จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์ - อาคารรัฐสภาประจำเมืองลินซ์ - มหาวิหารแห่งเมืองลินซ์ - ศาลากลางเก่าของเมือง - รัฐสภาแห่งสโลวาเกีย - พระราชวังไพรเมท - โบสถ์เซนต์มาร์ติน - พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท - เมืองเวียนนา - อาคารรัฐสภา ออสเตรีย - น้ำพุพัลลัส อะธีน่า - พระราชวัง เบลวีเดียร์ - พระราชวังฮอฟบวร์ค - พระราชวังเชินบรุนน์

฿ 37,999 ฿ 37,999

EUR036

ออสเตรีย - เช็ก - สโลวาเกีย - ฮังการี - อาคารรัฐสภา ออสเตรีย - น้ำพุพัลลัส อะธีน่า - พระราชวังเชินบรุนน์ - พระราชวัง เบลวีเดียร์ - พระราชวังฮอฟบวร์ค - เมืองซาลส์บูร์ก - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส - เมืองซาลส์บูร์ก - เมืองฮัลสตัท ประเทศออสเตรีย - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - จัตุรัสกลางเมือง - ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ - เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - ปราสาทปราก - มหาวิหาร เซนต์วิตัส - พระราชวังหลวง

฿ 42,999 ฿ 42,999

EUR034

ประเทศเยอรมัน - เมืองโฮเฮนชวานเกา ประเทศเยอรมัน - ปราสาท นอยชวานสไตน์ - เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย - ถนนมาเรียเทเรซ่า - หอคอยประจำเมือง - เสาอันนาเซาเลอ - หลังคาทองคำ - เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย - เมืองวาดุซ ประเทศลิกเตนสไตน์ - ปราสาทวาดุซ - มหาวิหารแห่งวาดุช - เมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - หมู่บ้านวิทซ์เนา - นั่งรถไฟไต่เขาฟันเฟืองสู่ยอดเขาริกิ - เมืองซูริค - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - จัตุรัสเลค ซูริค

฿ 49,999 ฿ 49,999

EUR035

เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน - เมืองโฮเฮนชวานเกา ประเทศเยอรมัน - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย - ถนนมาเรียเทเรซ่า - หอคอยประจำเมือง - เสาอันนาเซาเลอ - หลังคาทองคำ - เมืองอินส์บรูค - เมืองฮัลสตัท - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - เมืองซาลส์บูร์ก - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส - เมืองซาลส์บูร์ก ประเทศออสเตรีย - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส - เมืองปราก - ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - พระราชวังหลวง - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ -เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท

฿ 49,999 ฿ 49,999

EUR032

•เดินเล่นเมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) บ้านเกิดของนักดนตรีเอก “โมสาร์ท” •ถ่ายรูปกับหลังคาทองคำ (Golden Roof) •เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) •ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ (Marienplatz) •เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlovy vary) •สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) •เยือนกรุงบราติสลาว่า (Bratislava) •ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์

฿ 55,900 ฿ 55,900

EUR029

สัมผัสเส้นทางสุดคลาสสิค โรแมนติกแสนสวยงาม พิเศษ!! นั่งรถไฟไต่เขาสู่...ยอดเขาริกิ ตามรอยละครดัง "อย่าลืมแัน" โฮเฮนชวานเกา - ลินเดา - อินกอลสตัทท์ มิวนิค - อินส์บรูค - วาดุซ - ลูเซิร์น วิทซ์เนา - ซูริค - ฮาฟฟ์เฮาเซ่น

฿ 42,999 ฿ 42,999

EUR019

-มิวนิค/ เวียนนา-กรุงเทพฯ พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50% -พักโรงแรม 4 ดาว มาตรฐานยุโรป(พักเชค 2 คืน/สโลวัค 1 คืน / ฮังการี 1 คืน /ออสเตรีย1คืน) -พิลเซ่น : มหาวิหารเซนต์ บาร์โธโลมิว, อาคารศาลากลาง -ปร๊าก : ปราสาทปร๊าก มหาวิหารเซนต์วิตุส สะพานชาร์ลส์ เขตเมืองเก่า หอนาฬิกาดาราศาสตร์ -เชสกี้ครุมลอฟ : ปราสาทครุมลอฟ -ฮัลส์สตัท : หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่า -สโลวัค : ปราสาทบราติสลาว่า -ฮังการี : บูดาเปสต์ ฮีโร่สแควร์ ป้อมปราการชาวประมง, ล่องเรือแม่น้ำดานูบ -เวียนนา : เข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุนน์, ถนนริงสตาเซ่ -ช้อปปิ้งจุใจ พาร์นดอฟเอาท์เล็ท

฿ 49,999 ฿ 49,999
Powered by MakeWebEasy.com