ทัวร์รัสเซีย

RUS055

ตลาดอิสไมโลโว่ • ตึก OSTANKINO • หมู่บ้านโคโลเมนสโคว • แต่งกายชุดประจำชาติในวังไม้ - สถานีรถไฟใต้ดิน • พระราชวังเคมลิน • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ • โบสถ์อัสสัมชัญ • ชมระฆังพระเจ้าซาร์The Tsar Bellและปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ • มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ • จัสตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล • ห้างสรรพสินค้ากุม • ละครสัตว์

฿ 42,900 ฿ 42,900

RUS054

-เยือนเมืองหลวงศูนย์กลางของประเทศ เมืองมอสโคว์ -นำท่านเข้าชมพระราชวังเครมลินเป็นสถานที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ -เข้าชมเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่

฿ 55,900 ฿ 55,900

RUS053

-มหาวิหารเซ็นต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ -ถนนอารบัต - พระราชวังแคทเธอรีน -พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว -พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค -โบสถ์หยดเลือด - ถนนเนฟกี้ - พระราชวังเครมลิน -จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ช้อปปิ้งห้า

฿ 46,999 ฿ 46,999

RUS052

-ชมยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ ชมความงามของ มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ -ตลาดอิสไมโลโว่ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ -ล่องเรือแม่น้ำมอสโควา ชมพระราชวังเครมลิน -ชมโบสถ์อัสสัมชัญ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล และหอนาฬิกาซาวิเออร์ -เดินเที่ยวถนนคนเดิน ถนนอารบัต ชมละครสัตว์ Circus Show -ชมพระราชวังฤดูหนาว และพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ -ชมโบสถ์หยดเลือด ป้อมปีเตอร์และปอลด์ และมหาวิหารไอแซค -ชมพระราชวังฤดูร้อนหรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ -ชมพระราชวังแคทเธอรีน ชอปปิง Outlet Pulkovo Village

฿ 49,900 ฿ 49,900

RUS051

-หมู่บ้านซามี่ - ฮัสกี้ปาร์ค - พิพิธภัณฑ์ทำลายน้ำแข็ง พลังนิวเคลียร์ -วิหารเซนต์บาซิล - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ -มหาวิหารเซนต์บาซิล - จัตุรัสแดง - เนินเขาสแปร์โรว์

฿ 61,999 ฿ 61,999

RUS050

-เที่ยวครบทุกไฮไลท์ สุนัขลากเลื่อน พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล -ชมห้างสรรพสินค้ากุม ชมอนุสรณ์สถานเลนิน ถนนอารบัต เขาสแปร์โรว์ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ -วิหารเซนต์ซาเวียร์

฿ 39,999 ฿ 39,999

RUS049

- มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ถนนอารมัท จัตตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน เมืองอีร์คุตส์ เที่ยวชมทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลก ทะเลสาบไบคาล เกาะโอลคอน แหลมบูร์คาน แหลมโคบอย พิเศษ!! ชมระบําบัลเล่ต์ ทัวร์รถ 4WD บนทะเลสาบไบคาล

฿ 79,900 ฿ 79,900

RUS048

-พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาเมอรี่ แซมเบอร์ -จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ -สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ - ถนนอาราบัต -พระราชวังแคทเธอลีน - พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ -พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ - ข้อปปิ้งถนนเนฟสกี้

฿ 56,999 ฿ 56,999

RUS047

มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่ - - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - พิพิธภัณฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์

฿ 36,999 ฿ 36,999

RUS046

- ตามล่าเเสงเหนือที่เมอร์มังส์ รัสเซียเเบบไม่ง้อวีซ่า ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการสัมผัสความหนาวเย็นสุดขั้วกับอุณหภูมิติดลบ และชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงามแห่งที่ดินแดนหลังม่านเหล็กเเละตื่นตาตื่นใจของการตามล่าเเสงเหนือ Aurora Hunting ที่ประเทศ สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation) โปรแกรมพิเศษสุดเที่ยวครบจัดเต็ม รวมทุกไฮไลท์!!!

฿ 69,900 ฿ 69,900

RUS045

เมืองคิรอฟส์ • SNOW VILLAGE เมืองหิมะปฏิบัติการล่าแสงเหนือ - AUROLAR HUNTING - อนุสรณ์สถานอัลโยชา • อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ • เมืองเมอร์มรังส์ • บินภายในสู่เมืองมอสโคว์ - สถานนีรถไฟใต้ดิน • ถนนอารบัต - พระราชวังเครมลิน • โบสถ์อัสสัมชัญ • มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์

฿ 62,900 ฿ 62,900

RUS044

- พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM –โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - SAPSAN EXPRESS TRAIN – มอสโคว์ - ถนนอารบัต - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล -พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์- โบสถ์ - อัสสัมชัญ –จัตุรัสแดง -

฿ 44,999 ฿ 44,999

RUS043

- มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - จัตุรัสแดง - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ แชมเมอร์ - โบสถ์ทรินิตี้ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม - พิพิธภัณฑ์อวกาศ - ตลาดอิสไมโลโว - ถนนอารบัต - ห้างสรรพสินค้ากุม

฿ 36,999 ฿ 36,999

RUS042

เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ - บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน - โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม – ถ่ายรูปกับสุนัขฮัสกี้ – ขี่สุนัขลากเลื่อน – เมืองมอสโคว์- ห้างยูโรเปียน มอล

฿ 31,999 ฿ 31,999

RUS039

สถานีรถไฟฟ้ามอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - โบสถ์หยดเลือด - พิเศษ!! ชมโชว์ละครสัตว์สุดอลังการ - ช้อปปิ้ง ถนนอารบัต, ห้างสรรพสินค้ากุม

฿ 53,999 ฿ 53,999

RUS036

Moscow Snow Festival เมืองหิมะ – Husky Sledding สุนัขลากเลื่อน - Space Museum พิพิธภัณฑ์ยูริ กาการิน – ล่องเรือชมแม่น้ำมอสโก – สแปร์โรว ฮิลล์ – รัสเซียนเซอร์คัส-สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟสกี้ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์ -มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – จัตุรัสแดง – สวน Zaryadye Park

฿ 33,900 ฿ 33,900

RUS035

มอสโก – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน จัตุรัสแดง – พระราชวังเครมลิน– สแปร์โรว์ฮิลล์ - รัสเซียนเซอร์คัส พระราชวังฤดูหนาว – พระราชวังฤดูร้อน – กาล่าดินเนอร์ พิเศษ! นอนรถไฟชั้น First Class ทานกาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส

฿ 49,900 ฿ 49,900

RUS032

-จัตุรัสแดง – พระราชวังเครมลิน - ตลาดอิสมายลอฟกี้ -Moscow Snow Festival - สวนสาธารณะ Zaryadye Park – ถนนอารบัท

฿ 31,900 ฿ 31,900

RUS030

-MOSCOW – MURMANSK พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง –มหาวิหารเซนต์บาซิล- กุม -วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - METRO – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สนามบินดามาเดียดาวา

฿ 60,888 ฿ 60,888

RUS026

•ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล เมืองมอสโคว์ พระราชวังเคลมลิน•โบถส์อัสสัมชัญ•พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์• จัตุรัสแดง •ห้างสรรพสินค้า GUM•ถนนอาร์บัตสตรีท •ชมการแสดงละครสัตว์ สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก• วิหารเซนต์ไอแซค •ป้อมปิเตอร์ และปอล พระราชวังฤดูหนาว •พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ • โบสถ์หยดเลือด • พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองมอสโคว์•ตลาดอิสไมโลโว่•สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว

฿ 48,900 ฿ 48,900

RUS025

-ห้างกุม - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - Metro - มหาวิหารเซนต์บาซิล - วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวีย - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์เมอร์รี่แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง

฿ 57,888 ฿ 57,888

RUS020

มอสโคว์ ซากอร์ส สายการบิน 5 ดาว เที่ยวรัสเซียง่ายๆ ในราคาสบายกระเป๋า ช้อปปิ้งตลาดใหญ่ที่สุดของรัสเซีย "IZMAILOVO MARKER" เนินเขาสแปร์โรว์ - สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน

฿ 31,999 ฿ 31,999

RUS003

-มอสโคว์ (รัสเซีย) – ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ -รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล -พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ -มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว -พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล-ถนนอารบัต - CIRCUS -เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบินมอสโคว

฿ 51,999 ฿ 51,999
Powered by MakeWebEasy.com