ทัวร์พม่า

MYM075

หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระมหาเจดีย์มุเตา - ไจ้ทีโย - คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน - วัดไจ้คะวาย - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - วัดเจ๊าทัตจี หรือวัดพระนอนตาหวาน – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระเจดีย์เยเลพญา - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - เจดีย์คาบาเอ

฿ 10,999 ฿ 10,999

MYM074

มัณฑะเลย์-พุกาม-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-เจดีย์บูพญา-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก - นั่งบอลลูนชมทะเลเจดีย์พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง - พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ

฿ 21,900 ฿ 21,900

MYM073

-พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน - พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-พระราชวังบุเรงนอง-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เจดีย์ชเวดากอง - ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น - พุกาม-เฮโฮ- รัฐฉาน-ทะเลสาบอินเล-วัดพองดออู-ชมสวนเกษตรลอยน้า-หมู่บ้านทอผ้าอินปอ-วัดแมวลอดห่วง - ฮโฮ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์

฿ 28,900 ฿ 28,900

MYM072

วันเดียวก็เที่ยวพม่าได้ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า ขอพร “เทพทันใจ” ชม “พระนอนตาหวาน” สวยงามที่สุดในพม่า เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA (FD)

฿ 3,993 ฿ 3,993

MYM071

พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มุเตา - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน – วัดงาทัตจี - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – พระหินอ่อน – วัดพระเขี้ยวแก้ว

฿ 6,999 ฿ 6,999

MYM070

- สักการะ พระมหามัยมุนี - ชมสะพานไม้สักอูเบ็ง - สัมผัสวิถี ชีวิต ชาวอินทา - ชมสวนผักลอยน้ำ - สักการะ พระบัวเข็ม

฿ 17,900 ฿ 17,900

MYM069

ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) พระธาตุอินทร์แขวน-วัดไจ๊คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีพระนอนตาหวาน

฿ 10,900 ฿ 10,900

MYM068

- พระมหาเจดีย์ชเวดากอง -พระธาตุอินแขวน - พระธาตุมุเตา - พระเทพทันใจ - เทพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระนอนตาหวาน - วัดไจ้คะวาย - หงสาวดี - ชมพระราชวังบุเรงนอง

฿ 12,888 ฿ 12,888

MYM066

-ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน -ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง -ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ -ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน -ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า -ชมโชว์หุ่นเชิดเมืองพุกาม -เมนูพิเศษ กุ้งเผา

฿ 12,900 ฿ 12,900

MYM065

ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า(รวมรถขึ้นพระธาตุ) -เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง -สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต

฿ 10,900 ฿ 10,900

MYM064

ย่างกุ้ง - หงสาวดี สักการะ 2 มหาบูชาสถาน ขอพรเทพทันใจ พิเศษ!! สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ้ง-กุ้งแม่น้ำเผา พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - พระนอนตาหวาน พระธาตุมุเตา - ช้างเผือก - พระหินอ่อน - พระธาตุมุเตา - ชเวดากอง

฿ 8,599 ฿ 8,599

MYM063

-ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ -สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา -สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน -สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต -ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ เจดีย์เยเลพญา สิเรียม

฿ 12,900 ฿ 12,900

MYM062

-มัณฑะเลย์-พุกาม-มิงกุน สักการะ 2 มหาบูชาสถาน -ชมป่าทะเลเจดีย์ ระฆังมิงกุน พระราชวังมัณะเลย์ พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา หุ่นเชิดโบราณ FREE!! ถุงผ้า+พัด สะพานไม้อูเบ้ง - วัดชะเวนันดอร์ - วัดกุโศดอ - เจดีย์ชเวสิกอง พระมหามัยมุณี - เจดีย์บึงกุน - เจดีย์ชินฟิวเม - วิหารมายันจี

฿ 11,888 ฿ 11,888

MYM061

-โปรสุขใจ บินไปอิ่มบุญ!! -พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน -ขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง -3 วัน 2 คืน พักหรู 4 ดาว - Summit Park Hotel 4* - บินสายการบิน ไลอ้อนแอร์ -เมนูเด็ด!!ชาบูชิบุฟเฟ่ต์+กุ้งเผา -แถมชุดเสริมบารมี

฿ 9,999 ฿ 9,999

MYM060

-พม่า สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ -ขอพร 8 เทพทันใจ -ทำพิธีครอบเศียรด้วยพระธาตุ -พักหรู 4 ดาว -เมนูเด็ด!!ชาบูชิบุฟเฟ่ต์ -แถมชุดเสริมบารมี -เสื้อ+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา -สมุดสวดมนต์

฿ 6,900 ฿ 6,900

MYM059

สักกะระ 2 มหาบูชาสถาน สูงสุดของพม่า พม่า - ย่างกุ้ง - หงสาวดี ชิมเมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำเผา วัดโจ้คะวาย - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระเจดีย์ไจ้ปุ่น - เทพทันใจ พระนอนตาหวาน, พระเจดีย์โบตะทาวน์

฿ 6,888 ฿ 6,888

MYM058

ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถานของพม่า ร่วมตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย แจกฟรี!! องค์เทพทันใจ พิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำเผา พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา - พระธาตุอิทร์แขวน - ขอพรเทพทันใจ เจดีย์กลางน้ำ - พระนอนตาหวาน - ตลาดสก็อต - พระราชวังบุเรงนอง - ตักบาตรวัดไจ้คะวาย

฿ 9,888 ฿ 9,888

MYM057

ย่างกุ้ง หงสา อิทนร์แขวน สิเรียม สักการะ 3 มหาบูชาสถานของพม่า ร่วมพิธีมหามงคลเชิญพระธาตุ ณ เจดีย์คาบาเอ แจกฟรี!! องค์เทพทันใจ พิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำเผา พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา พระธาตุอินทร์แขวน - ขอพรเทพทันใจ เจดีย์กลางน้ำ - พระนอนตาหวาน - ตลาดสก็อต พระราชวังบุเรงนอง - ตักบาตรวัดโจ้คะวาย

฿ 10,888 ฿ 10,888

MYM056

ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พักอินทร์แขวน 1 คืน ขอพรเทพทันใจ แจกฟรี!! องค์เทพทันใจ เมนูพิเศษ!! สลัดกุ้งมังกร - เป็ดปักกิ่ง - กุ้งแม่น้ำเผา เทพทันใจ - พระนอนตาหวาน - พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา - ช้างเผือก - พระหินอ่อน - พระนอนตาหวาน - ตลาดสก็อต

฿ 9,888 ฿ 9,888

MYM055

นมัสการ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – พระธาตุมุเตา – พระธาตุอินทร์แขวน ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน ให้ท่านได้สวดมนต์นั่งสมาธิอย่างเต็มอิ่ม แจกฟรีทุกที่นั่ง เสื้อยืดทัวร์พม่าดีดี + หนังสือสวดมนต์

฿ 6,799 ฿ 6,799

MYM054

-สักการะเจดีย์ชเวดากอง -สักการะเจดีย์ชเวสิกอง - สักการะพระมหามัยมุนี - บินภายใน 2 รอบ ไม่เหนื่อย - บินเข้าย่างกุ้ง บินออกมัณฑะเลย์ - อาหารร้อนบนเครื่องไปกลับ

฿ 18,900 ฿ 18,900

MYM053

ทัวร์พม่าดีดี!! 2 วัน 1 คืน ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา สักการะ 2 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์ พิเศษ !!!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ + กุ้งเผาหงสา แจกฟรีทุกที่นั่ง เสื้อยืดทัวร์พม่าดีดี + หนังสือสวดมนต์ พักโรงแรมเรือ VINTAGE LUXURY HOTEL

฿ 7,499 ฿ 7,499

MYM051

เมืองแปร-พิพิธภัณฑ์อาณาจักรศรีเกษตร-เจดีย์เบเบพญา-เจดีย์บอว์บอว์จีพญา-เลเมียตหน่า-พญาจีเจดีย์ชเวซันดอร์ - ตลาดเช้าเมืองแปร–เมืองถ่นโบ่–เขาอะเกาก์เตาง์–แปร–หลวงพ่อชเวเมี๊ยะมัน(พระสวมแว่น)-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระนอนตาหวาน-วัดหงาทัตยี-ตลาดสก๊อต

฿ 10,900 ฿ 10,900

MYM049

-ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ -สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา วัดไจ่กระเลาะ -เที่ยวเมืองสิเรียม สักการะเจดีย์เยเลพญา ขอพรพระอุปคุต -สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน -สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน -ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย , ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต -อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+น้ำอัดลม+ผ้าเย็น

฿ 12,900 ฿ 12,900

MYM048

-ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ริมทะเลสาบตองตามัน -สักการะ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน -ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน - -ชมทุ่งทะเลเจดีย์ พร้อมชมพระอาทิตย์ตก ณ เจดีย์ชเวซานดอว์ -ชมพระอาทิตย์ตกน้ำ ณ เจดีย์บูพยา -ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม โชว์พื้นเมืองที่ดังที่สุดของเมืองพุกาม -ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ -เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา + บริการอาหารร้อนบนเครื่องไปกลับ -แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดหลงรักพุกาม+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

฿ 11,900 ฿ 11,900

MYM047

-ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน -ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง -ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ -ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน -ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า -ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม และชม วัดกุโสดอ -พิเศษ เมนูกุ้งเผา + นั่งเครื่องบินภายในพุกาม-มัณฑะเลย์ -แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

฿ 16,900 ฿ 16,900

MYM046

ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) พระธาตุอินทร์แขวน-วัดไจ๊คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี

฿ 11,999 ฿ 11,999

MYM045

ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) พระธาตุอินทร์แขวน-วัดไจ๊คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี

฿ 10,900 ฿ 10,900

MYM044

บินลัดฟ้าสู่พม่า...พาเที่ยวเนปิดอร์ พม่า ย่างกุ้ง เนปิดอร์ พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-กรุงเนปิดอว์-มหาเจดีย์อุปปาตสันติ กรุงเนปิดอว์-หงสาวดี-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-พระธาตุมุเตา-พระราชวังบุเรงนอง-ย่างกุ้ง-เทพทันใจ-ตลาดสก๊อต พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

฿ 12,900 ฿ 12,900

MYM043

ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง

฿ 11,900 ฿ 11,900

MYM042

ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต-เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ - เทพกระซิบ- หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระราชวังบุเรงนอง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน

฿ 9,999 ฿ 9,999

MYM041

โปรพม่า 5ดาว ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินแขวน สักการะ 3มหาบูชาสถาน - ขอพรเทพทันใจ ฟรี นั่งกระเช้าขึ้นพระอินทร์แขวน - พิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์

฿ 7,900 ฿ 7,900

MYM040

โปรพม่า 5ดาว ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินแขวน สักการะ 3มหาบูชาสถาน - ขอพรเทพทันใจ ฟรี นั่งกระเช้าขึ้นพระอินทร์แขวน - พิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์

฿ 11,900 ฿ 11,900

MYM039

ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน พักโรงแรมเรือ พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์ พิเศษ !!!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ + สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผาหงสา พักโรงแรมเรือ Vintage Luxury Hotel

฿ 10,999 ฿ 10,999

MYM037

-ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ -สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา -สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน -สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต -ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ เจดีย์เยเลพญา สิเรียม

฿ 11,900 ฿ 11,900

MYM036

- สักการะมหาเจดีย์ชเวสิกอง - ป่าทะเลเจดีย์ 4,000 องค์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - นั่งเรือล่องแม่น้ำอิรวดี

฿ 13,900 ฿ 13,900

MYM035

ร่วมทำพิธีสวดมนต์เสริมบารมี แก้ปีชง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ -เจดีย์ชเวดากอง -พระนอนตาหวาน -วัดหงาทัตยี -เทพทันใจ

฿ 4,999 ฿ 4,999

MYM034

นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า 5 มหาบูชาสถาน - มหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง - เจดีย์ชเวมอดอร์ เมืองหงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน เมืองไจก์โก่ - พระมหามัยมนี เมืองมัณฑะเลย์ - มหาเจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม

฿ 20,900 ฿ 20,900

MYM033

- ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 มหาบูชาสถาน) - พระราชวังมัณฑะเลย์ สะพานไม้อูเบ็ง - พิเศษ !!! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา

฿ 6,900 ฿ 6,900

MYM032

ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 มหาบูชาสถาน) ตักบาตรพระวัดมหากันดายงค์ นั่งรถม้าชมเมือง

฿ 11,900 ฿ 11,900
Powered by MakeWebEasy.com