ทัวร์ไต้หวัน

Best Seller

TPE067

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมพายสับปะรด-Cosmetic shop-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-ซีเหมินติง พิเศษ -แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก

฿ 11,999 ฿ 11,999

TPE066

วัดจงไถซาน - ล่องทะเลสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวิ่นหวู่ - อุทยานฯ อาลีซาน - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้ง ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต, ซื่นหลินไนท์มาร์เก็ต, ย่านซีเหมินติง - พิเศษ!! ชาบูไต้หวัน, เสี่ยงหลงเปา

฿ 14,999 ฿ 14,999

TPE065

- ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวิ่นหวู่ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นวัดหลงซาน - ช้อปปิ้ง ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต - ซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต - ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต - พิเศษ!! เสี่ยงหลงเปา, บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน

฿ 12,999 ฿ 12,999

TPE064

ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซาจั๋ง -วัดเหวินอู่ -ช้อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง –ไทเป – ร้านพายสัปปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก–ตึกไทเป101-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน-ผิงซี-ซื่อเฟิ่น -เหย๋หลิ่ว–ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง-พักอาบน้าแร่

฿ 13,999 ฿ 13,999

TPE063

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ศิลปะสุดอลังการ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช็อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต

฿ 13,888 ฿ 13,888

TPE062

ไทเป อุทยานหลิ่ว เหย่หลิ๋ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี ตึกไทเป101 กระเช้าเมาคง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง ตลาดซือหลินไนท์มาร์เก็ต พัก:ไทเป 2คืน เถาหยวน 1คืน เมนูพิเศษ: ชาบูไต้หวัน, ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว

฿ 13,888 ฿ 13,888

TPE061

เถาหยวน-หนานโถว-ผูหลี่-วัดจงไถฉานซื่อ-ร้านชา-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไถจง-ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง-ไทเป-ขนมพายสับปะรด-อุทยานเหย่หลิ่ว-ฉือเฟิ่น(ปล่อยโคมลอย)-ตึกไทเป 101-Duty Free-ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ไทเป-เจียงไคเช็ค-ศูนย์เครื่องประดับ-เถาหยวน

฿ 14,900 ฿ 14,900

TPE060

ไทเป - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - อุทยานอารีซัน นั่งรถไฟโบราณ - ชมอุทยานป่าสนพันปี มื้อพิเศษ!!!! อาหารจีนนึ่งชุดจักรพรรดิ์หรูหราและอลังการกว่า 30 เมนู ให้เลือกทาน (เมนูตามฤดูกาล) บนโต๊ะกลมพิเศษพร้อมซึ้งนึ่งขนาดยักษ์ **** พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ****

฿ 23,555 ฿ 23,555

TPE059

ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-หมู่บ้านสายรุ้ง ชมอุทยานหินล้านปีเหยหลิ่ว – ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมตึกไทเป 101( ไม่รวมชมวิวชั้น89) - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินอู่ -ชมหมู่บ้านสีลูกกวาด– อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เมนูขึ้นชื่อ : พระกระโดดกำแพง ,ปลาประธานาธิบดี, อาหารทะเลไต้หวัน

฿ 15,888 ฿ 15,888

TPE057

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COFFEE SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต -ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK

฿ 13,999 ฿ 13,999

TPE056

ชมความงาม ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ เพลิดเพลินช้อปปิ้ง ฟ่งเจี่๋ย ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต พักหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - วัดพระถังซัมจั่ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดเหวิ่นหวู่ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง

฿ 15,999 ฿ 15,999

TPE055

- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพรเทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ศิลปะสุดอลังการ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ ปล่อยโคมที่ผิงซี ช็อปปิ้งรถไฟ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุ สรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี

฿ 13,888 ฿ 13,888

TPE054

อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101–(ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น89)– วัดหลงซาน -ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium –ซีเหมินติง ร้านพายสัปปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน –ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี–ซือหลินไนท์มาเก็ท

฿ 12,900 ฿ 12,900

TPE053

-สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน(ไทเป) –หนานโถว– ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่–เจียอี้ -เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี –ร้านใบชา–ไถจง –ไนท์มาร์เก็ต -ไทเป –ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง–อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค–ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - ชอปปิ้งซีเหมินติง

฿ 15,900 ฿ 15,900

TPE052

-เที่ยวไต้หวันแบบเก๋ไก๋ยูเรก้า!!! บินหรู อยู่ดี พัก 5ดาว -พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน

฿ 22,999 ฿ 22,999

TPE051

-สุดมันส์!!!เที่ยวครบ 3 อุทยานไต้หวัน อาลีซาน ทาโรโกะ เย่หลิว -พักหรู 5ดาว พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก -อาหารมื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน พระกระโดดกำแพง -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้งตลาดซีเหมิงติง

฿ 25,999 ฿ 25,999

TPE050

-บินหรู อยู่ดี พัก 5ดาว -พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก ถนนโบราณ จิ่วเฟิ่น -เที่ยวสุดชิค ช้อปปิ้งสุมมันส์!!! นั่งกระเช้าเหมาคงชมวิวไทเป -อาหารมื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา พระกระโดดกำแพง

฿ 22,999 ฿ 22,999

TPE049

-ฟินก่อนใคร!!!สัมผัสความงาม ฟาร์มดอกไม้ัจงเซ่อ -พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา -อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว ตึกไทเป 101 – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ -เจียอี้

฿ 20,999 ฿ 20,999

TPE047

-ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยัน จันทรา -สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัด เหวินหวู่ -ชมอุทยานแห่งชาติ อาลีซาน และนั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี -ชมอุทยานธรณี เย๋หลิ่วโขดหินรูปเศียรพระราชินี และ ชมหมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น -เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ช็อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง และ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) -พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว (พิเศษแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน) -พิเศษอาหาร SEA FOOD บุปเฟ่ต์ชาบูชาบู และ เสี่ยวหลงเปา

฿ 19,900 ฿ 19,900

TPE045

-ไทเป อทุยานหลวิ่ เหยห่ลวิ๋ - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น -ปล่อยโคมผิงซี- ตึกไทเป 101 -กระเช้าเมาคง- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค- ตลาดซีเหมินติง ตลาดซิหลิน - พักไทเป 2คืน - พักเถาหยวน 1คืน

฿ 12,888 ฿ 12,888

TPE034

เที่ยวครบเต็มอิ่ม ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย๋หลิ่ว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ชมอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - วัดจงไถซานซื่อ - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่

฿ 17,900 ฿ 17,900

TPE021

- ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว - taipei 101 ชมหมู่บ้านสายรุ้ง rainbow village - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา -พิเศษ !!! ปล่อยโคมผิงซี - ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง

฿ 14,900 ฿ 14,900

TPE019

เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เที่ยวครบทุกวันในโปรโมชั่นสุดคุ้ม - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ - ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง - เที่ยวหู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย่หลิ่ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ - กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับตึก 101 - ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เอาท์เล็ทมอลล์ - เมนูพิเศษ ชาบูไต้หวัน เมนู seafood เหย่หลิ่ว - -พักโรงแรม hot spring อาบน้ำแร่

฿ 13,988 ฿ 13,988
Powered by MakeWebEasy.com