บริการ VISA เอเชีย

ขั้นตอนการทำงาน
1. ตรวจเอกสาร ทางทีมงานจะประเมินโอกาสที่วีซ่าจะได้รับการอนุมัติ และมี Check list สำหรับให้ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารในเบื้องต้น
2. ประเมินโอกาส วีซ่า เป็น % การผ่านให้ พิจารณา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย การตัดสินใจขั้นสุดท้าย ว่าจะยื่นหรือไม่ อยู่ที่ลูกค้า
3. จัดทำตั๋วเครื่องบิน, ใบจองโรงแรมสำหรับยื่นวีซ่า, ประกันการเดินทาง
4. แปลเอกสารทางราชการต่างๆ ที่ใช้ประกอบในการยื่นวีซ่า
5. รับทำจดหมายชี้แจงสถานฑูต ในกรณีที่สถานฑูตมีข้อติดใจสงสัย
6. ในวันนัดคิวยื่นวีซ่า มีเจ้าหน้าที่ไปดูแลอำนวยความสะดวก เมื่อวีซ่าออกแล้ว ทีมงานรับเล่มแทนและจัดส่งให้ถึงมือท่านอย่างรวดเร็วและปลอดภัย
7. บริการประทับใจ ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการContact us :
Tel.: 02-245-5691 / Mobile : 061-636-9983
Email : journeytrip18@gmail.com


วีซ่านักเรียนและท่องเที่ยว ออสเตรเลีย
วีซ่าท่องเที่ยว จีน
วีซ่าท่องเที่ยว ไต้หวัน
วีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นแบบ Multiple สำหรับบุคคลผู้ถือสัญชาติไทย
Powered by MakeWebEasy.com